Sweden SWE  

rss

  • rss
AGER

AGER2016: Entreprenörskap på en arbetsmarknad i förändring

För sjunde året i rad tar Amway tempen på entreprenörskap världen över i befolkningsundersökningen Amway Global Entrepreneurship Report – AGER2016

45 länder och över 50 000 intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 14 till 99 år utgör underlaget för AGER2016, som utförts av ett av världens ledande analysinstitut, GfK i Nürnberg.

Skandinavien sticker ut i år igen. På ett globalt plan svarar 77 procent av respondenterna, oavsett utbildning, kön och ålder, att är positivt inställda till entreprenörskap. I Skandinavien är hela 87 till 96 procent av respondenterna positivt inställda till entreprenörskap.

Det, och många andra frågor, lyfter AGER2016 fram för att inspirera och uppmana till en debatt om hur vår arbetsmarknad utvecklas samt vilken betydelse befolkning, affärsverksamheter, organisationer och politiker har på den här utvecklingen.

Amways verksamhet baseras på entreprenörskap och eget företagande. Bara i Skandinavien säljer tusentals distributörer våra produkter genom direktförsäljning, utanför detaljhandeln. 

AGER är därför ett viktigt redskap för att Amway ska kunna förstå globala trender och bedöma inställningen till entreprenörskap på de olika marknaderna, i olika åldersgrupper samt bland män och kvinnor. Inte minst ger undersökningen en inblick i hur och var utvecklingen bör ske för att fortsatt kunna driva en bärkraftig, världsomspännande verksamhet.

 

metteheniusAmway Global Entrepreneurship Report visar oss varje år att skandinavers inställning till entreprenörskap är betydligt mer positiv än genomsnittet i resten av världen. Trots det är det långt ner till den andel som skulle kunna tänka sig att starta ett eget företag. Med AGER försöker vi bland annat kartlägga vilka faktorer som hindrar människor från att bli entreprenörer.

Mette Henius
Sales Manager på Amway Scandinavia.

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia